In het hart van de gezondheidszorg

Accountants voor de Gezondheidszorg B.V. (AGZ) werkt sinds 1999 in het hart van de Nederlandse Gezondheidszorg. De samenstelpraktijk van AGZ is gespecialiseerd in het samenstellen van jaarrekeningen voor de eerstelijnszorg (cure). De controlepraktijk is gespecialiseerd in de accountantscontrole van verplegings- en verzorgingshuizen, huisartsenposten, ketenzorgorganisaties, GGZ-instellingen, Medisch specialistische bedrijven en gezondheidscentra.

Neem contact op

Accountants voor de gezondheidszorg

Artikelen