ons aanbod accountancy

AGZ heeft een samenstel- en een controlepraktijk, gespecialiseerd in de zorg. Op basis van regelgeving kan uw organisatie verplicht zijn om een jaarrekening op te stellen. Onze adviseurs stellen de jaarrekening op die voldoet aan de wettelijke voorschriften (BW2 Titel 9 en WTZi: Wet toelating zorginstellingen). Naast deze wettelijke regels en eisen kunnen we aanvullend ingaan op uw specifieke wensen en behoeftes. Niet elke organisatie is per slot van rekening hetzelfde.

Doordat wij de laatste ontwikkelingen in de zorg nauwgezet volgen, adviseren wij u proactief. We zijn gewend aan de dynamiek binnen de sector. Stellen kritische vragen en nemen initiatief om zaken anders aan te pakken. Uiteraard betrekken wij hierbij de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals deze van toepassing is voor de topfunctionarissen in de zorg.

ICT-systemen zijn voor zorgondernemingen in toenemende mate een stevig fundament voor medische dossiervoering, de zorg- en productieregistratie, bescherming persoonsgegevens (AVG) en de ondersteunende processen. De afhankelijkheid van de ICT-omgeving binnen zorgondernemingen blijft daardoor sterk toenemen. ook voor de bescherming persoonsgegevens (AVG).

Op het oog niet significante aanpassingen in de inrichting van de ICT-systemen kunnen onopgemerkt grote effecten hebben in de productieverantwoording, opbrengsten en (personeels-)kosten. Wij houden een vinger aan de pols.

Fiscale en juridische structuren van ondernemingen zijn vaak ingewikkeld. Dat merkt u bij de oprichting, tijdens de uitoefening van de ondernemingsactiviteiten en bij overname of opvolging. De overheid maakt het u daarbij niet gemakkelijk met complexe wet- en regelgeving die regelmatig verandert. Daarom kunt u vertrouwen op onze specifieke kennis en ervaring in uw branche, de gezondheidszorg.

U wilt als ondernemer precies weten hoe uw bedrijf er voor staat en inzicht hebben in uw boekhouding. Wij adviseren u hierin zodat u niet voor onaangename verrassingen komt staan. Ook bewaken we voortdurend de kwaliteit van uw administratie.

Voorkom dat u onaangenaam verrast wordt na overname van een bedrijf. Onze specialisten kunnen voor u een gedegen onderzoek uitvoeren. Een onderzoek dat wordt gestart naar het bedrijf dat u wilt overnemen. Een boekenonderzoek op juridisch, economisch en fiscaal gebied. Dit onderzoek wordt uitgevoerd om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.

Subsidies worden onder bepaalde voorwaarden verstrekt. De eisen staan beschreven in de subsidieaanvraag en -beschikking. Vaak wordt verplicht gesteld dat een accountant een verklaring afgeeft dat de aanvrager voldoet aan de eisen van de aanvraag. Hiermee waarborgt de overheid dat het geld wordt aangewend voor het bestemde doel. Wij kunnen u hierbij terzijde staan.

BEKIJK BEDRIJFSADVISERING

contact met agz

Hebt u een vraag of opmerking? Vul dan het contactformulier in.
U ontvangt zo snel mogelijk een reactie van ons.

MAAK EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK