Wat betekent de Aanpassingswet toetreding zorgaanbieders voor u? 

Op 1 januari 2022 treden de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking*. De Wtza geldt voor alle zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Aanbieders van zorg en/of jeugdhulp die aan de eisen van de Wtza voldoen, laten zien dat ze staan voor goede zorg, dat ze transparant willen zijn naar alle betrokkenen en dat ze daarop kunnen worden aangesproken. Dit versterkt het vertrouwen in de kwaliteit van de zorg. Voor zzp’ers en jeugdhulpaanbieders is met name het melden relevant. 

De Wtza kent verschillende onderdelen waar u mee te maken kunt krijgen: melden, vergunning en intern toezicht, financiële bedrijfsvoering en derivaten en jaarverantwoording. 

* Wanneer we het in deze infographic over de Wtza * hebben, bedoelen we beide wetten.

De infographic hieronder gaat over financiële bedrijsvoering en derivaten.