Download de Prinsjesdagspecial!

In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2022 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen:

maatregelen COVID-19;
maatregelen ondernemingen;
maatregelen werkgever;
maatregelen BTW;
maatregelen internationale situaties;
maatregelen vastgoed;
maatregelen auto & mobiliteit;
maatregelen (vermogende) particulieren;
overige maatregelen.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1-1-2022 in werking treden, tenzij anders vermeld.